Byggmesterforbundet Region Øst

Byggmesterne har ikke gått i koronahi

3. april 2020

– Folk må ikke tro at byggmesterbedriftene i distriktet har lagt ned arbeidet i disse koronatider, sier tømrer og prosjektleder Terje Hareland i Ansnes Entreprenør AS i Asker. Tekst og foto: Per Olav Berg/PO MEDIA AS

– Vi har full aktivitet på våre byggeplasser, sier prosjektleder Terje Hareland i Ansnes Entreprenør. (Foto: Per Olav Berg)

– Alle seriøse håndverkere har innført smittevernregler og følger anbefalinger og rutiner fra sine bransjeorganisasjoner. Det gjør vi også når vi nå holder hjulene i gang med små og store prosjekter. Vi er en stor bedrift med 40 ansatte, og i så måte sårbare. Men vi har regler med stort fokus på hygiene og mye bruk av Antibac og såpe. Vi har ingen planer om permittering, fortsetter han.
– Hvilke andre tiltak har dere innført?
– Vi følger alle råd gitt av Folkehelseinstituttet. Vi passer på at håndverkerne ikke må jobbe for tett på hverandre. Og vi forsøker å unngå direkte kontakt med kundene våre. Kontorlokalene våre i Nye Vakåsvei i Asker har låste dører nå, og vi har laget et par nye kontorplasser for at to personer ikke skal måtte dele kontor.

– Fint å kunne utføre arbeid for kundene våre nå, sier tømrer og bas Markus Breiland Øhman. (Foto: Per Olav Berg)

Sikker jobbanalyse
Som en del av de vanlige sikker-jobb-analysene som gjøres på byggeplassene, er det nå en særlig risikovurdering i forhold til smitte på arbeidsplassen. Dette er den eneste beskrivelsen vi fortsatt gjør på papir og ikke digitalt. På den måten blir det en større personlig bevissthet hos den enkelte håndverker, fremholder Terje Hareland.

– Bruk din lokale seriøse håndverksbedrift!
Denne oppfordringen kommer fra leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.
– En samlet Byggenæring har kommet med råd til myndighetene om hva som er viktig å ha søkelys på. I tillegg til de Nasjonale krisepakkene, er viktig at vi har kommuner som er fremoverlente og evner å se forbi den situasjonen vi nå står oppe i. Har vi slike kommuner, og forutsatt at de fra staten tilføres nødvendige tilskuddsmidler til formålet, kan de fremskynde vedlikehold på offentlige bygninger og anlegg. De fleste av disse oppdragene er små og mellomstore og kan raskt settes i gang. Videre anmodes kommunene om at saksbehandlingen ikke stopper opp, og setter seg i førersetet for å planlegge tiltak som stimulerer til aktivitet, sier Frank Ivar Andresen.

– Glad for å kunne jobbe, sier den allsidige tømreren Hans Petter Foyn Johnsrud. (Foto: Per Olav Berg)

– Byggenæringen tar smittetiltakene på alvor. Det er også etablert rutiner for arbeider i hjemmene til privatkunden for at de kan ha den nødvendige trygghet i forhold til smitterisiko.
Dugnaden i disse tider omhandler også “å holde hjulene i gang”. Folk må fortsette å bruke sine lokale håndverksbedrifter – også i disse tider, understreker Frank Ivar Andersen.

Denne siden bruker cookies. Les mer i vår personvernserklæring.